Opaline Art Glass

Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930


Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930

Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930   Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930
ART DECO PIERRE D'AVESN OPALESCENT GLASS PLATE - CIRCA 1930.
Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930   Art Deco Pierre D'avesn Opalescent Glass Plate Circa 1930